(Tiếng Việt) HỘP QUÀ KOBE 1 – TÀI LỘC

Tại TGHN: 11,890,000 

 • Giao hàng
  Giao hàng
  Miễn phí giao hàng nội thành Tp. HCM
 • Sản phẩm
  Sản phẩm
  Cam kết chính hãng 100%
  Phát hiện hàng giả đền 200%
 • Đổi trả
  Đổi trả
  Đổi mới trong vong 30 ngày
 • Hỗ trợ
  Hỗ trợ
  Hotline: (028) 3849 7999 - 0918 259 687
  Thứ 2 - 7: 08:00 - 17:30

Chia sẻ

Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sản phầm trong combo bao gồm :
1 . Bò Kobe Nhật Bản : 1Kg
2. Rượu Nenohi vảy vàng 1.8L : 1 chai

♻️ 𝑅𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑁𝑒𝑛𝑜ℎ𝑖 𝑉𝑎̉𝑦 𝑉𝑎̀𝑛𝑔 1,8𝐿, 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑐𝑜̛ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ đ𝑒̣𝑝 𝑑𝑎 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 1 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛, 𝑡ℎ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛.
♻️ 𝐶𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 – 𝑇ℎ𝑖̣𝑡 𝑏𝑜̀ 𝐾𝑜𝑏𝑒 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛: 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔,𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎𝑡 𝑥𝑎, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑎, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦… 𝑄𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎̀𝑛ℎ 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ “𝑉𝑢𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̀”. 𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛́ 𝑡ℎ𝑖𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑔𝑜̣𝑡, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑒́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑙𝑢̛̀𝑛𝑔. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑏𝑜̀ 𝐾𝑜𝑏𝑒 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎𝑦. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑏𝑜̀ 𝐾𝑜𝑏𝑒 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑆𝑡𝑒𝑎𝑘, 𝐿𝑢́𝑐 𝑙𝑎̆́𝑐, 𝑆𝑎𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖, 𝑆𝑢𝑠ℎ𝑖, 𝑇𝑎𝑡𝑎𝑘𝑖…

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.