Quy chế hoạt động

 1. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Website www.thegioihangnhat.vn và ứng dụng di động thương mại điện tử thegioihangnhat.vn (sau đây gọi là “THEGIOIHANGNHAT là website và ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 365, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314794699 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2017. (Sau đây gọi là 365 Trading).
 • 1.2. THEGIOIHANGNHAT là sàn giao dịch thương mại điện tử và website/ứng dụng di động khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên TGNH; và (ii) đã ký hợp đồng với TGNH để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên TGNH  (sau đây gọi chung là “Thương Nhân”).
 • 1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên TGNH  là (i) mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website và thông qua ứng dụng TGNH; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
 • 1.4. Sản phẩm giao dịch trên TGNH I bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).
 • 1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên TGNH phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên THEGIOIHANGNHAT.
 • 1.6. THEGIOIHANGNHAT sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của THEGIOIHANGNHAT; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của THEGIOIHANGNHAT cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại THEGIOIHANGNHAT, tùy theo quyết định của 365 TRADING.
 • 1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website và ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử THEGIOIHANGNHAT (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.
 1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH
 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • – Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)
   • – Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên THEGIOIHANGNHAT.
   • – Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên THEGIOIHANGNHAT.
   • – Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên THEGIOIHANGNHAT.
   • – Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên THEGIOIHANGNHAT.
   • – Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên THEGIOIHANGNHAT.
 • 2.2. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.
  • Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và 365 TRADING(sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ (merchant center), theo đó:

Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

   • – Thương Nhân ký Hợp Đồng với 365 TRADING;
   • – Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên THEGIOIHANGNHAT theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
   • – 365 TRADING sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
   • – Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên THEGIOIHANGNHAT.
 1. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

365 TRADING đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. .

 1. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

 1. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU
 • 5.1. Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của 365 TRADING trên THEGIOIHANGNHAT vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của 365 TRADING và đối tác của 365 TRADING; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • 5.2. Thương Nhân không được đăng trên THEGIOIHANGNHAT bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • 5.3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của THEGIOIHANGNHAT và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • 5.4. 365 TRADING có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên THEGIOIHANGNHAT bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, 365 TRADING có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN THEGIOIHANGNHAT

Hệ thống kỹ thuật của THEGIOIHANGNHAT sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, 365 TRADING không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 365 TRADING.

7.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 365 TRADING

 • 7.1 Quyền của 365 TRADING
  • (i) Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
  • (ii) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên THEGIOIHANGNHAT phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
  • (iii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (iv) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên THEGIOIHANGNHAT (sau đây gọi là “Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT”) bất cứ thời điểm nào nếu 365 TRADING nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho THEGIOIHANGNHAT và/hoặc Thương Nhân khác trên THEGIOIHANGNHAT mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, 365 TRADING sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • (v) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên THEGIOIHANGNHAT theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với THEGIOIHANGNHAT bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của THEGIOIHANGNHAT là của 365 TRADING. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của THEGIOIHANGNHAT phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của 365 TRADING.
 • 7.2 Trách nhiệm của 365 TRADING
  • (i) Đăng ký THEGIOIHANGNHAT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • (ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên THEGIOIHANGNHAT được thực hiện chính xác, đầy đủ;
  • (iv) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên THEGIOIHANGNHAT cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
  • (v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi THEGIOIHANGNHAT những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
  • (vi) Loại bỏ khỏi THEGIOIHANGNHAT những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
  • (vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • (viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (ix) Trong mọi trường hợp, 365 TRADING không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 365 TRADING.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của 365 TRADING, trách nhiệm của 365 TRADING đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên THEGIOIHANGNHAT.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
 • 8.1. Quyền của Khách Hàng
  • (i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên THEGIOIHANGNHAT theo quy định của Quy Chế này;
  • (iii) Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
  • (v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 • 8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
  • (i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho 365 TRADING về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
  • (ii) Khi thực hiện giao dịch trên THEGIOIHANGNHAT, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho THEGIOIHANGNHAT là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  • (iii) Khi mở Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản THEGIOIHANGNHAT của Khách Hàng;
  • (iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà 365 TRADING và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  • (v) Thông báo ngay với 365 TRADING theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN
 • 9.1. Quyền của Thương Nhân
  • (i) Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên THEGIOIHANGNHAT theo quy định của Quy Chế này;
  • (ii) Được bán Sản Phẩm trên THEGIOIHANGNHAT theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
  • (iii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • 9.2. Trách nhiệm của Thương Nhân
  • (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân;
  • (ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (iii) Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên bán trên THEGIOIHANGNHAT (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh);
  • (iv) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (v) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
  • (vi) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (vii) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
  • (viii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên THEGIOIHANGNHAT theo quy định tại hợp đồng ký với 365 TRADING và quy định của THEGIOIHANGNHAT;
  • (ix) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên THEGIOIHANGNHAT;
  • (x) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và 365 TRADING;
  • (xi) Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà 365 TRADING hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên THEGIOIHANGNHAT. Trường hợp 365 TRADING phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, 365 TRADING có quyền:
   •      – Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
    • – Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
    • – Khấu trừ mọi chi phí mà 365 TRADING đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và 365 TRADING;
   • (xi) Bồi thường cho những thiệt hại mà 365 TRADING và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của THEGIOIHANGNHAT và/hoặc hợp đồng ký với 365 TRADING.
 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT
 • 10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên THEGIOIHANGNHAT. 365 TRADING có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên THEGIOIHANGNHAT. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên THEGIOIHANGNHAT.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 10.2. 365 TRADING, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của 365 TRADING là:
 • Địa chỉ: 13 Nguyễn Quang Bích P13 Tân Bình TPHCM
 • Điện thoại: +84 28 3849 7999
 • Email: [email protected]
 • Tổng đài: 0908 330 330